Man of vrouw? Dilemma van de transseksuele mens - Dr. O.M. de Vaal


Man of vrouw? – Dilemma van de transseksuele mens / Dr. O.M. de Vaal.
- wetenschappelijke Uitgeverij, 1971, 216 blz.

De Vaal werd in Rotterdam geboren. Hij studeerde geneeskunde in Leiden, hij promoveerde in Amsterdam op onderzoek verricht in het laboratorium voor endocrinologie van de Gemeente Universiteit. Praktisch was hij werkzaam als kinderarts. In 1961 aanvaardde hij een lectoraat in de vergifleer.

De betrokkenheid met de endocrinologie voerde tot een medische praktijk waarin hij, na 1965, steeds frequenter werd geconfronteerd met "de transseksuele mens".
De endocrinologie is een medisch specialisme en biologische wetenschap die zich bezighoudt met het endocrien systeem, ofwel klieren die afscheidingen in het lichaam hebben, zoals schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnieren. Het exocriene systeem (speekselklieren, zweetklieren) valt hier niet onder.

Stoornissen van de mannelijke endocriene geslachtsorganen hebben bijzondere aandacht.

De ervaringen, bij deze ontmoetingen opgedaan, zijn in dit boek beschreven. De enorme nood, waarin de transseksuele mens verkeert- fysiek, psychisch en materieel, was de aanleiding voor dr. de Vaal om te trachten hierin door middel van een publicatie die zowel voor artsen als publiek bedoelt is, verlichting te bewerkstelligen.

Het feit dat niet alleen de transseksuele mens voor het dilemma man of vrouw gesteld wordt, maar evenzeer ieder van ons, daar wij verschijnende malen in ons leven met dergelijke mensen geconfronteerd zullen worden., maakt het boek in sociologisch opzicht even belangrijk als in medisch opzicht.

De oorzaken en de zijnsproblematiek van het transseksualisme krijgen in dit werk een duidelijke dimensie, afwijkend van de gebruikelijke psychiatrische visie.

De ervaringen voor en na transformatie worden medegedeeld en de noodzaak voor een veel verdergaand en intensiever onderzoek – op basis van een medisch en sociaal ruim voldoende hulpverlening – wordt bepleit.”

Otto. de Vaal


Als je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mail sturen naar Transarchief