Variété, Music hall en Pantomime

Variété was een vorm van theater met amusante voordracht, zang en dans, alsook gevarieerde optredens van artiesten als acrobaten, goochelaars, hypnotiseurs, gedachtelezers, enzovoorts.
Het variété ontwikkelde zich in de tweede helft van de 19e eeuw van kroegvermaak tot een respectabele vorm van amusement, geschikt voor het hele gezin. Het hield in die tijd het midden tussen circus en revue. In Engeland en Frankrijk stond deze theatervorm bekend als music-hall, in de Verenigde Staten als vaudeville of variety show. Musical comedy’s met liedjes slapstick en dans werden in Engeland pantomimes genoemd.Canterbury Hall, geopend in 1852 in Lambeth

Een variétévoorstelling was een bonte avondvullende show, gevuld met goochelaars, een beetje bloot ballet, komische sketches en politieke conferences en veel populaire muziek. Een variétéprogramma opende met een openingsmars. Daarna volgden nummers met zangers en zangeressen, komieken en danseressen, acrobaten, muzikale clowns, goochelaars, wielrijders, jongleurs, enz. elkaar in een bonte rij op.
Een vast nummer was de zogenaamde "coupletzanger", die met het zingen van actuele liedjes zorgde voor de vrolijke noot.

In de variété traden soms ook vrouwen op als man (male imperonators) of mannen als vrouw (female impersonators)
Female impersonators waren o.a.
Madam Pattirini en Herbert Campbell
Male imperonators waren o.a. Annie Hindle en
Ella Shields (1879 - 1952) trad op als zangeres in music halls. Haar beroemdste nummer was Burlington Bertie from Bow

 

In de VS was Annie Hindle (1847 - ?) de eerste vrouw in de VS die naam maakte als male impersonator in het variete theater.

Vrouwen die in de variété theaters liedjes zongen, werden in Frankrijk en Nederland "soubrettes" genoemd. Hun liedjes waren tamelijk onschuldig, maar met schalkse gebaartjes en veel belovende knipoogjes werden ze vaak wat dubbelzinnig. Soubrettes droegen vaak jurken bezaaid met tierelantijntjes, frunnikjes hier en frunnikjes daar, wagenwijde hoeden met vrachten veren, handschoenen tot over de ellebogen en dikwijls hielden zij een klein parasolletje of een met linten versierd stokje in de hand. Maar hun belangrijkste attractie vormden echter toch hun in zwart zijden kousen gestoken benen, die sterk afstaken tegen de roze onderrokken.

 

Emilie Culp was de eerste "beschaafde" Nederlandse soubrette, die het niet moest hebben van kokette gebaartjes een gewaagd décolleté.
Een andere later zeer beroemd geworden soubrette was Louisette ("de Nederlandse Mistinguette").
Zij heeft in haar 50-jarige loopbaan internationale faam verworven.  Haar debuut was op 1 september 1900 in Koninklijk Theater Carré.Boven: De Franse soubrette Yvette Colbert begroet het publiek, aquarel van Henri Toulouse Lautrec

Het bekendste variététheater in Parijs was de Moulin Rouge aan de Boulevard de Clichy in de rosse buurt van het quartier Pigalle.

Pantomimes
Komische voorstellingen met liedjes slapstick en dans werden in Engeland pantomimes genoemd. De pantomime was feitelijk de voorloper van de tegenwoordige musical.
Aan het eind van de 19e eeuw waren deze pantomimes populair door mannen die als vrouw optraden. Dit was de eerste keer dat female impersonation in Europe werd gebruikt in komische voorstellingen sinds mannen vrouwenrollen speelden in Shakespeare tragedies en Italiaanse opera's. De "dame" speelden een uitgebreid scala aan vrouwenrollen van werkster tot "grande dame". Hun teksten waren vooral improvisatie.
De meest succesvolle pantomime lady was Dan Leno. Na de Eerste wereldoorlog nam het succes van de pantomimes door de komst van de film af.
Uitgaansleven in de Nes

Uitgaansleven in de AmstelstraatUitgaansleven in de Plantage


Abraham de Winter (1841 - 1920) die optrad met politieke conferences en komische voordrachten, gold als de eerste Nederlandse variété-komiek

Pantomime Lady

Short history of British pantomime


Als je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mailtje sturen naar Transarchief