Veilig zolang men het niet merkt

"Veilig, zolang men het niet merkt..." Een onderzoek naar de veiligheid van transgender peronen in de openbare ruimte in Nederland / Erik van Oosterhout, Elleke Altink. - TNN, 2015
Uit de Samenvatting: Door 351 respondenten werd een vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn van verschillende leeftijden, uit zowel steden als kleine dorpen en in alle twaalf de provincies. Ook zijn er veel vrouwen, mannen en mensen die zich niet (volledig) als een van beide identificeren.
Een derde van de respondenten ondervindt op zijn minst maandelijks belediging.
43% Heeft in de afgelopen 12 maanden ten minste één evident gewelddadig incident meegemaakt.
Meer dan de helft van de respondenten (54%) heeft een van beide of allebei meegemaakt.
Oudere respondenten maakten minder geweld mee. In het algemeen geldt ook: 'hoe merkbaarder het is dat iemand een transgender persoon is, hoe meer geweld hij of zij ondervindt'. Hierbij is het opmerkelijk dat de mensen die altijd herkenbaar zijn iets minder geweld ondervinden dan de groep die aangeeft meestal herkenbaar als transgender persoon te zijn.
Het onderzoek
Veilig, zolang men het niet merkt is het eerste onderzoek in Nederland dat specifiek ingaat op discriminatie en geweldsgerelateerde incidenten naar transgenders in Nederland. Volgens het netwerk leven in Nederland rond de 390.000 transgenders..

zie ook: Transgenders en veiligheidAls je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mail sturen naar Transarchief