Travestie, een serieuze (nood) zaak? / Paul VennixTravestie, een serieuze (nood) zaak? / Paul Vennix
Uitgeverij Eburon, 1999 Tweede herziene druk 2001, 32 p.

Vennix gebruikt in deze bruchure de begrippen "travestie" en "transseksualiteit". Bij het schrijven ervan (2001) waren er geen andere termen vertelde zij mij. Bij Informatie over transgenders in dit Transarchief worden hiervoor de termen Transgenderisme,Transvrouwen en Transmannen gebruikt.
De term Transseksualiteit is feitelijk een onjuiste benaming. Transseksualiteit heeft immers maar zijdelings te maken met seksualiteit, niets te maken met het geslacht van de mensen tot wie men zich aangetrokken voelt, maar alles met de eigen geslachtsidentiteit. De termen travestie en travestiet worden tegenwoordig gebruikt mensen die het vrouw of man zijn persifleren. Bij de mannen (dragqueens) door uitbundige kleding, makeup, hoge naaldhakken, pruiken en sieraden, bij de vrouwen (dragkings) door mannelijke kleding, schoenen, kort haar, een baard en/of snor)
.

In deze brochure introduceert Paul Vennix de term "transgenderist"
"Tot voor kort werd alleen een onderscheid gemaakt tussen travestie en transseksualiteit (...) Het kan echter zijn dat men zich zowel man als vrouw voelt of noch man noch vrouw. Ook is het mogelijk dat men zich soms man en soms vrouw voelt. Men past dan niet in de hokjes travestie en transseksualiteit en heeft het gevoel "daar ergens tussenin te zitten.(...) Daarom is het nodig voor deze groep een nieuw begrip in te voeren. Wanneer de mannelijke en vrouwelijke identiteit ongeveer even sterk zijn, spreken we van transgenderisme en transgenderist" (p. 9-10) 

De term transgenderist heeft nooit echt ingang gevonden en gebruikt men het woord non-binaire transgender

In hoofdstuk lll gaat Paul Vennix in op de psychische aspecten (Betekenis van vrouwenkleding, Seksualiteitsbeleving)

In hoofdstuk lV bespreekt Vennix de sociale aspecten (Travestie en transgenderisme in heterorelaties; mogelijke problemen van partners, Seksualiteit, Kinderen van transgenders en Wel of niet uit de kast komen)

In Hoofdstuk V bespreekt Vennix de problemen en hulpverlening.

In hoofdstuk Vl ("Travestie bij vrouwen") wordt ingegaan op "transmannen"

In hoofdstuk Vll (Tips) geeft Vennix algemene en specifieke aanbevelingen voor transgenderisten en partners van transgenders

recensie

Travestie, een serieuze (nood)zaak?
Jan den Besten. In: Het ContinuŁm, 6 mei 2001

zie ook:

Seksualiteit en seksuele beleving

Partners van transgenders


Als je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mail sturen naar Transarchief