Een kritische beschouwing betreffende encocriene theorieŽn over homoseksualiteit en genderdisforie


Een kritische beschouwing betreffende endocriene theorieŽn over homoseksualiteit en genderdisforie / L. Gooren
Tijdschrift voor seksuologie, 1989, jrg. 13, nr. 4, p. 255 - 265

Voorwoord
Testiculaire hormonen spelen een beslissende rol in het seksuele dimorfisme van de geslachtsorganen. Bij lagere zoogdieren zijn er overtuigende bewijzen dat dezelfde hormonen verantwoordelijk zijn voor het seksuele dimorfisme van het brein. Deze bevindingen zijn, soms wat onvoorzichtig, geŽxtrapoleerd naar de mens om seksuele oriŽntatie en gender-identiteit biologisch te verklaren. Gezien het cognitieve karakter van gender-identiteit en deels ook van de seksuele oriŽntatie, is het de vraag of dit met vrucht bij dieren onderzocht kan worden. Bij de mens is er geen verschil tussen de bloedspiegels van geslachtshormonen en het oestrogeen-feedback-effect van luteinizerend hormoon tussen transseksuelen/homoseksuelen en controle-personen. De enige betrouwbare bron van kennis over de mogelijke beÔnvloeding van seksuele oriŽntatie/gender-identiteit zijn klinische syndromen waarbij het hormonale milieu van de foetus afwijkend was. Sommige van deze onderzoeken leveren aanwijzingen op voor mogelijke effecten op seksuele oriŽntatie en gender-rol-gedrag; een duidelijk effect op de genderidentiteit is echter nooit gevonden. Bij dit soort onderzoeken moet men niet tot de fout van reductionisme van de biologische faktoren alleen vervallen.

zie ook: Louis Gooren
Je kunt hit artikel hier downloaden

Als je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mail sturen naar Transarchief