Een dubbel gevoel / Tamar Doorduin en Willy van BerloEen dubbel gevoel - Een pilotonderzoek naar seksualiteitsbeleving en informatiebehoefte over seksualiteit van transgenders
Utrecht, Tamar Doorduin en Willy van Berlo. - Rutgers WPF, 15 juni 2012 , 137 p.
Projectnummer: NL0202SF_TG

Het rapport ‘Een dubbel gevoel’ is het verslag van een kwalitatief pilotonderzoek onder twaalf transgenderpersonen, waarin een eerste exploratie wordt gedaan naar factoren die een rol kunnen spelen bij seksualiteitsbeleving. Ook is de behoefte aan informatie en hulpverlening rondom hun seksuele gezondheid geÔnventariseerd. De resultaten bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, interventies en hulpverlening.

Te downloaden op Een dubbel gevoel

Inhoudsopgave

Samenvatting
1 Inleiding 1
1.1 Aanleiding van het onderzoek
1.2 Transgender en seksualiteit: introductie en definities
1.3 Het belang van informatie
1.4 Doelstelling van het onderzoek
1.5 Leeswijzer
2 Methoden
2.1 Literatuuronderzoek
2.2 Interviews
2.3 Expertmeeting
2.4 Transgenders als gemarginaliseerde groep
3 Literatuur
3.1 Inleiding
3.2 Seksuele tevredenheid en functioneren na geslachtsaanpassende behandeling
3.3 Lichaamsbeleving en seksualiteit van transmannen
3.4 Communicatie over seks
3.5 Seksuele oriŽntatie en identiteit
3.6 Inventarisatie
4 Kennismaking met de deelnemers
4.1 Beschrijving van de deelnemers
4.2 Seksuele tevredenheid
5 “Het klopt niet.” Incongruentie tussen zelfbeeld, lichaam en genderrol
5.1 Zelfbeeld, lichaam en genderrol
5.2 Uitingen van incongruentie in de seksualiteitsbeleving
5.3 StrategieŽn en beschermende factoren
6 Gevolgen van de geslachtsaanpassende behandeling voor het fysieke seksueel functioneren
6.1 Veranderingen rondom hormoonbehandeling
6.2 Veranderingen rondom geslachtsoperaties
7 Levensloop en seksuele ontwikkeling
7.1 Het coming-out proces: van willen naar zijn
7.2 Seksuele ontwikkeling
7.3 Cross-gender fantaseren als fase van de coming-out
7.4 Seksuele voorkeur en de ontwikkeling van een seksuele identiteit
7.5 Relatiegeschiedenis en transitie
8 Informatie en –interventiebehoefte
8.1 Behoefte aan informatie
8.2 Behoefte aan het leren van vaardigheden
8.3 (PotentiŽle) bronnen van zorg en informatie
8.4 Checklist voor goede zorg en informatie
9 Resultaten van de expertmeeting
9.1 Problemen en interventiebehoeftes: aanvullingen op het interviewonderzoek
9.2 Evaluatie van bestaand aanbod van informatie en interventies
10 Conclusies
11 Aanbevelingen
11.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
11.2 Aanbevelingen voor interventies
11.3 Overige aanbevelingen

Bijlage 1 Verklarende woordenlijst
Bijlage 2 Seksuele oriŽntatie van transgenderpersonen

Zie ook: Seksuele beleving bij transgenders


Als je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mail sturen naar Transarchief