Rebecca riots (1839-1844)De Rebecca Riots vonden plaats in Zuid en Midden Wales en betrof een serie protesten tussen 1839 – 1843 van boeren tegen belasting- en tolheffing.
De Rebecca Riots kregen hun naam omdat mannen zich verkleden als vrouwen en met geschminkte gezichten tolpoorten aanvielen. Na diverse mislukte oogsten bleven de belastingen stijgen totdat er een kookpunt bereikt was onder de bevolking van Wales. De eersten die aangevallen werden waren de gehate tolpoorten.

De wegen in Wales waren bezaaid met tolpoorten – ook de kleinere – waar niet alleen de lokale bevolking onder leed. Als je een lading kalk kocht in de haven van Cardiff dan was je 10x dat bedrag kwijt om het over de weg naar een boerderij in het binnenland te krijgen.
In 1839 werden de eerste tolpoorten verwoest bij Yr Efail Wen waarna vele anderen volgden. De overheid stuurde militairen naar het gebied om de protesten te onderdrukken. Vanaf 1843 werden de opstanden minder en werd er meer gepraat.

De Rebecca Riots waren een leiderloze opstand van onderdrukte boeren. Een belangrijk socio-politieke gebeurtenis in Wales die aanzet gaf tot een nieuw zelfbewustzijn in die streek. Als gevolg van de Riots gingen de toltarieven omlaag en werd het tolsysteem in de Turnpikes Act in 1844 veranderd.

Rebecca en haar dochters (Transgendersociety)

Rebecca Riots (Wikipedia)

Belasting revolte: Tithe War en Rebecca Riots (Vrijspreker)Als je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mailtje sturen naar Transarchief