Transgender - Transpersoon - Transman en Transvrouw

De term transgender werd vanaf de jaren negentig gebruikt als begrip voor personen bij wie de genderidentiteit en/of genderexpressie anders is dan het geslacht dat bij hun geboorte werd genoteerd en omvat een spectrum aan genderdiverse personen die zich niet (enkel) identificeren als man of vrouw. Naast de term "transgender" worden de term "transpersoon", "trans", "transvrouwen" en "transmannen" gebruikt. voor personen die leven in een genderrol die niet overeenkomt met zijn / haar natuurlijke sekse en de biologische kenmerken hebben van een man of omgekeerd. Voor deze groep worden ook wel de termen crossdressers en transgenderisten gebruikt.

Bij crossdressing (Engels voor 'kruiselings gekleed' gaan) gaat het puur om de verkleding, zoals dit gebeurt in sommige volksgebruiken, zoals carnaval en hartjesdag en ook bij female impersonators (w.o. dragqueens) en male impersonators.

Voorheen werden transgenders aangeduid als "travestiten) (Hirschfeld) en
"transseksuelen" (David O. Cauldwell)
De term transseksueel is echter feitelijk geen juiste benaming. Transseksualiteit heeft immers maar zijdelings te maken met seksualiteit, niets te maken met het geslacht van de mensen tot wie men zich aangetrokken voelt, maar alles met de eigen genderidentiteit.

Mannen/vrouwen die een geslachtsoperatie hebben ondergaan zijn feitelijk ex-transman cq ex-transvrouw, maar willen liever als “man”of “vrouw” door het leven gaan.

Transpersonen geven zelf vorm aan hun "trans" zijn en kiezen zelf welke term zij voor zichzelf willen gebruiken.

Sommigen gebruiken liever de term "genderqueer".
Genderqueer is een overkoepelende term voor genderidentiteiten die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn. Andere termen hiervoor zijn non-binair en genderexpansief. (Wikipedia)

In de brochure Travestie: een serieuze (nood)zaak introduceert sexuoloog en psycholoog Paula Vennix de term transgenderist voor personen die zich zowel man als vrouw voelen of noch man noch vrouw.

In het verleden was het begrip "transgender" helmaal niet bekend.
De Berlijnse seksuoloog Magnus Hirschfeld (1868 - 1935) was de eerste die het fenomeen leven in een genderrol die niet overeenkomt met zijn / haar natuurlijke sekse wetenschappelijk benaderde. In 1910 publiceerde hij hierover de wetenschappijke publicatie: Die Travestiten : Eine Untersuchung Łber den erotischen Verkleidungstrieb.


De termen travestieten en stransseksuelen wordt door sommigen nog steeds gebruikt, maar velen geven tegenwoordig de voorkeur aan de term transgender of crossdresser.
Om het begrip transgender enigszins te verduidelijken is het van belang onderscheid te maken tussen:

Wat is je genderuitstraling (genderidentiteit)?
Vrouwelijk, mannelijk, neutraal. Bij travestieten (dragqueens) en dragkings is van genderdysforie (niet thuis voelen in het eigen lichaam) geen sprake.

Wat zit er in je hoofd?Voel je je man, vrouw?
Sommige mannen die geboren zijn als vrouw of vrouwen die geboren zijn als man voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken van hun geboorte.  De officiŽle benaming voor dit verschijnsel is genderdysforie, een gevoel van onbehagen met het eigen geslacht.

Voel je je beiden?
Tot deze categorie behoren mensen die zich zowel man als vrouw voelen, of noch man, noch vrouw. Zij worden door Paula Vennix aangeduid met de term transgenderist (Motmans 2009 en Paula Vennix 2010). Dit begrip wordt door transgenders zelf vrijwel niet gebruikt.

Genderbenders en personen die de termen genderqueer en non-binair beter voor zichzelf van toepassing vinden, voelen zich man / vrouw, maar niet per se mannelijk / vrouwelijk.
Tot deze categorie behoren ook degenen die als man geboren zijn en die zich vooral (maar niet volledig) man voelen en degenen die als vrouw geboren zijn en die zich vooral (maar niet volledig) vrouw voelen. Bij deze mensen is wel sprake van een zekere genderdysforie (niet thuis voelen inhet eigen lichaam).

zie ook: Saskia Keuzenkamp Worden wie je bent - Het leven van transgenders in Nederland.

Hoeveel transgenders zijn er in Nederland? Hoeveel transgenders er in Nederland zijn, is niet bekend en hangt bovendien af van de gehanteerde definitie. Er zijn in Nederland naar schatting ruim 48.000 personen van 15 tot 70 jaar die een ambivalente of incongruente genderidentiteit rapporteren in combinatie met onvrede met het eigen lichaam en een wens tot (gedeeltelijke) aanpassing van het geboortegeslacht door middel van hormonen en/of operaties. Op de bevolking van 15 tot 70 jaar gaat het om 0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen.
Worden wie je bent - Het leven van transgenders in Nederland / Saskia Keuzenkamp, p. 9 samenvatting. Exacte cijfers over het aantal transgenders er in Nederland zijn er niet. Transgenders omvat een wijd spectrum van mensen die zich niet of niet helemaal thuis voelen in het geslacht waarin ze geboren zijn. Het loopt van mensen die zich graag af en toe verkleden tot mensen die daadwerkelijk een geslachtsverandering ondergaan. Op basis van onderzoek valt ongeveer 2,3 procent van de Nederlandse bevolking onder de transgenderparaplu. Minimaal 1 op de 2000 mannen voelt zichzelf meer vrouw dan man, 1 op de 4000 vrouwen voelt zich meer man dan vrouw. Lang niet iedereen kiest voor een geslachtsoperatie, maar hun aantal groeit. Zo is de wachtlijst voor behandeling in Amsterdam opgelopen tot anderhalf jaar.

TransgendervlagDe transgender vlag is gemaakt door Monica Helms in 1999. Ze ontmoette de designer van de biseksuele vlag, Michael Page, een tijdje daarvoor. Hij zei tegen Helms dat ook de transgendergemeenschap een vlag nodig had. Helms heeft daarna de huidige transgendervlag gemaakt. Ze zegt zelf dat het idee voor de vlag ineens in haar opkwam. De transgender vlag vertegenwoordigt iedereen bij wie de genderidentiteit niet overeen komt met de sekse, ook wel het geboortegeslacht genoemd. De vlag bestaat uit vijf horizontale banen waarvan er twee lichtblauw zijn, twee lichtroze en een centrale witte baan. De kleur lichtroze staat voor vrouwelijkheid of het gevoel vrouw te zijn. De kleur wit staat voor genderloosheid, mensen met een fluÔde genderidentiteit (genderfluide) en voor mensen die in transitie zijn. 
De kleur lichtblauw staat voor mannelijkheid of het gevoel man te zijn.
Het idee van het patroon van de vlag is dat je altijd de correcte volgorde van kleuren krijgt. Het maakt niet uit hoe je hem houdt of hangt, het blijft altijd hetzelfde patroon. Volgens Helms is dit een symbool voor het zoeken naar correctheid in het leven als transgender persoon. De vlag werd voor het eerst gebruikt tijdens een Pride Parade in Phoenix, Arizona, Amerika in 2000. Helms heeft de vlag met haar mee genomen naar meerdere Pride Parades.  Een tijd later, in 2013, werd de vlag populair en zag je hem steeds meer op Pride. De originele, eerste, vlag is te bewonderen in Smithsonian’s National Museum of American History. De vlag is aan dit museum gegeven op 19 augustus 2014.

Op haar website geeft Bianca Holland nuttige informatie voor de beginnende transgender / crossdresser, zoals:

•    Zelfacceptatie
•    Transformatietips
•    Vrouwelijk bewegen en zitten
•    Shopping tips
•    Naar buiten gaan
•    T&T Avonden
•    Informatie voor de partner
•    Vragen en antwoorden
•    Vertel ik het de kinderen?

zie ook:


Als je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mailtje sturen naar Transarchief