Crossdresser

Een crossdresser is een persoon die uiting geeft aan zijn of haar genderidentiteit door zich deels of volledig te kleden als persoon van ‘het andere geslacht’, of dit nu soms of zeer regelmatig het geval is. Meestal betreft dit personen die van geboorte man zijn en zich kleden en uiten als vrouw. In hoeverre een van geboorte mannelijke crossdresser zich ook als vrouw identificeert, verschilt per persoon. Crossdressers zijn mannen of vrouwen die zich kleden als iemand van het andere geslacht. De term is ontleend aan het Engelse woord crossdressing (Engels voor 'kruiselings gekleed' gaan).Bij crossdressing gaat het puur om de verkleding, zoals dit gebeurt in sommige volksgebruiken, zoals carnaval en hartjesdag.

De term crossdresser is (wordt) ook gebruikt voor transgenders die de behoefte hebben om af en toe even uit de dagelijkse genderrol te vallen, maar zich prima voelen in hun mannen- of vrouwenlichaam en geen behoefte hebben aan geslachtsoperatie.  Beter is echter hiervoor de term transgenderisten te gebruiken. Bij echte crossdressers speelt seksuele geaardheid geen rol.

In het verleden kwam crossdressing bij mannen of vrouwen voor. Bij vrouwen gebeurde dit bijv. om
een mannenberoep te kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld om zich als matroos tekunnen aanmonsteren op een schip of om als soldaat in dienst te kunnen gaan bij het leger. Bekende voorbeelden hiervan zijn: Aal de Dragonder en Catalina de Erauso Pérez de Galárraga.
Het oudste voorbeeld is misschien wel farao Hatsjepsoet (ca. 1479 v.Chr. - 1458 v.Chr.) die om haar functie te kunnen bekleden werd afgebeeld met mannelijk bovenlichaam en/of mannenkleding en zelfs met de ceremoniële baard.
Crossdressing kwam ook voor in de theaterwereld, waar mannen vrouwenrollen of vrouwen mannenrollen moesten spelen. Ook in films komt crossdressing voor.

Crossdressing (Wikipedia)
Crossdressing in films.
Historische mannelijke crossdressers
Historische vrouwelijke crossdressers
Van Mars naar Venus (2017)
Theater in de 16e -18e eeuw
Theater in de 19e en 20e eeuw

Als je een aanvulling of opmerking hebt over deze site dan kun je een mailtje sturen naar Transrarchief