Victor Barker (1895 - 1960)Victor werd als Valerie Arkell-Smith geboren op het Kanaaleiland Jersey, maar groeide met zijn familie op in Surrey Engeland waar zijn ouders naar toe waren verhuisd. Als kind al had hij het verlangen als jongen geboren te willen zijn. Hij hield van paarden en auto’s. In 1914 trad hij als vrijwilliger in militaire dienst en diende later bij de Women's Royal Air Force (WRAF).
In 1918 trouwde Valérie met de Australische luitenant Harold Arkell-Smith. Het was geen gelukkig huwelijk: zijn/haar echtgenoot mishandelde haar zowel lichamelijk als geestelijk. Het huwelijk hield dan ook niet lang stand. Ze scheidden en Valerie hertrouwde met Ernest Pearce-Crouch, eveneens een Australiër. Ze verhuisden naar een boerderij in Climping (Sussex) en kregen twee kinderen, een jongen en een meisje. Valerie begon zich vanaf dat moment steeds vaker mannelijk te kleden en te gedragen.

   
Hij raakte bevriend met Elfrida Howard aan wie hij vertelde dat hij als man was geboren. In 1923 verliet hij zijn echtgenoot met een complete mannengarderobe en ging samenwonen met Elfrida die nog altijd volledig in de veronderstelling verkeerde dat haar verloofde een man was. Ze gingen wonen in het Grand Hotel, in Brighton en vanaf die tijd gebruikte Valerie de naam Sir Victor Barker.
Op 14 november 1932 trouwden ze in St Peters Church in Brighton, een niet rechtmatig huwelijk omdat Victor geen man maar een vrouw was.

In 1926 ontving Victor – die inmiddels met Elfrida in Londen was gaan wonen - een brief gericht aan kolonel Victor Barker waarin deze werd gevraagd zich aan te sluiten bij de National Fascisti, een splintergroep van de Britse Nationaal Socialisten. Victor beantwoordde de brief met "why not", denkend dat een lidmaatschap van deze machogroep hem wellicht zou helpen zich voor te doen als man. Hij ging werken als secretaresse van de leider Henry Rippon Seymour in diens hoofdkantoor aan Earls Court waar hij betrokken raakte bij de training van jonge partijaanhangers in boksen en schermen. Net als de andere leden van de groep woonde Victor) in een ruwe behuizing en hield zich bezig met wat hij later omschreef als "to go out with the boys to Hyde Park" Dat hij feitelijk een vrouw was, werd door de leden van de groep nooit ontdekt.
In 1927 werd hij opgepakt wegens wapenbezit. Het geweer dat hij bezat van ex partijlid Rippon Seymour die hem dit die na een onenigheid zou hebben gegeven. Victors advocaten kwamen tot een regeling en Victor verliet de groep.
In 1929 raakte Victor, die ver boven zijn stand leefde, bankroet en werd gearresteerd wegens grote schulden, maar nadat was vastgesteld dat hij geen man maar een vrouw was, werd hij beschuldigd van het welbewust afleggen van een valse verklaring in de huwelijksakte en werd hij veroordeeld tot 9 maanden hechtenis. Na zijn vrijlating ging hij verder door het leven als "John Hill". In 1934 werd hij opnieuw gearresteerd, ditmaal wegens een kleinzielige diefstal.
Na het uitzitten van zijn straf leefde hij onder de naam "Geoffrey Norton" van het schrijven van zijn levensverhaal dat hij drie maal verkocht aan populaire dagbladen en tijdschriften. Hij verscheen zelfs als een levende attractie in een circus voorstelling als The Man-Woman. Daarna raakte hij vergeten en overleed in 1960 in armoediger omstandigheden. Hij werd op zijn eigen verzoek begraven in een naamloos graf op het kerkhof van de kerk van Kessingland bij Lowestoft, Suffolk.

Het verhaal van zijn leven wordt beschreven in: The full story of the many lives of Valerie Arkell-Smith/Victor Barker van de schrijfster Rose Collis, Virago 2001.

Colonel Barker's Monstrous Regiment: A Tale of Female Husbandry / Rose Collis’ Virago Press 2002
Valerie Arkell-Smith Paperback / Ronald Cohn Jesse Russel, 2012

Victor Barker (Wikipedia)

Victor Barker (Making Queer History)
Victor Barker (Historic England)