De Amsterdamse wallen (112)

Al in de 15e eeuw of eerder vond op de Amsterdamse wallen en de straten daar omheen prostitutie plaats. Sindsdien is de prostitutie er nooit weg geweest. Sinds de 15e eeuw of eerder zijn bordelen en andere prostitutiegelegenheden in ieder geval te vinden in het gebied Oudezijde, regelmatig ook in andere stadsdelen. Sinds 1578 wordt in Amsterdam regelmatig hoererij of facilitering ervan strafbaar gesteld en werden de betrokkenen verjaagd. Eind 19e en begin 20e eeuw, waren de Zeedijk en het aangrenzende Wallengebied totaal verkrot, maar ook toen werd er prostitutie bedreven, deels tippelprostitutie. In de jaren 1930 vond er al raamprostitutie plaats. Prostituees mochten van de politie niet in de deuropening klanten lokken, maar wel achter het raam zitten met de gordijnen op een klein kiertje.

Vanaf de jaren 1960 nam in het Wallengebied de prostitutie sterk toe.

Het Wallengebied, het prostitutiegebied in het oudste deel van Amsterdam, wordt begrensd door de Lange Niezel en Korte Niezel in het noorden, de Zeedijk / Nieuwmarkt in het oosten, de Koestraat / Sint Jansstraat in het zuiden en de Warmoesstraat in het westen.
Tot 1578 lagen in dit gebied verschillende kloosters. Deze verdwenen toen het Calvinistische stadbestuur deze liet afbreken of een andere bestemming gaven.


In 1889 voerde de gemeente een tippelverbod in. Prostituees mochten niet meer in de deuropening klanten lokken. Op de openbare weg heen en weer bewegende vrouwen werden geverbaliseerd. Ook  mannen probeerden als vrouw gekleed mannen aan de haak te slaan om te kunnen overleven. Daar hadden de agenten van bureau Warmoesstraat een hele dagtaak aan.
In 1935 waren er 1176 processen-verbaal wegens tippelen. Het gevolg was dat veel tippelaarsters uitweken naar de nieuwe wijk ‘de Pijp’ dat zich aan het eind van de 19e eeuw had ontwikkeld tot een uitgaansbuurt met cafés en danshuizen. De rosse buurt in die wijk verdween echter langzaam maar zeker.


In de jaren '20 en '30 waren de café-chantants en tingeltangels daar weer verdwenen. De cafés die bleven bestaan werden gewone buurtcafés.