Nes (110)De Nes is een smalle straat, evenwijdig aan het Rokin, tussen de Dam, de Grimburgwal en de Oude Zijds Voorburgwal

In de vroege 19e eeuw was de Nes al een geliefd uitgaanscentrum. Naast bordelen waren er cafés-chantants en artiestencafés. De gevels waar artiesten optraden waren zwart en goudkleurig getint. De gasvlammen in de melkwitte ballons aan weerszijden van de ingang verspreidden een gelig licht. Op reusachtige bontgekleurde aanplakbiljetten stonden de namen van de optredende artiesten vermeld en op drukke avonden liepen sandwichmannen rond met grote, met geolied papier bespannen ramen. Portiers probeerden aarzelende voorbijgangers naar binnen te lokken. "Heren treedt binnen, entree vrij ! Hier is het 't gezelligst !" riepen ze en trokken aan een touw waarna de deuren piepend openzwaaiden en een rokerige ruimte zichtbaar werd. Een lange pijpenla met harde banken, veel spiegels met vergulde lijsten en daartussen gaskronen. Als het zware en donkere gordijn voor de deur werd opengeschoven door een in- of uitgaande gast, stroomde iedere keer de wat dreinerige muziek naar buiten gelijk met de walm van tabaksrook en bierlucht. Vaag aan het eind was een kleine verhoging. Daarop zaten de dames, zwaar geschminkt en gekleed in luchtige kledij. Daarachter was soms een decor van een tuin geschilderd. Om beurten zongen de dames een meestal pikant liedje, begeleid door een ontstemde piano. Mannen uit het publiek zongen mee of maakten allerlei vrolijke of naar de dames soms wat schunnige opmerkingen. De meisjes die optraden zetten zich bij de gasten aan tafel en probeerden hen een fles nepchampagne aan te smeren of waren erop uit hen te verleiden tot een kostbaar soupeetje in een apart bovenkamertje.Frascati, Grand Café Concert en Victoria waren zeer populair vooral bij het "beschaafde" publiek. Salonorkestjes en dameskapellen, die in die tijd grote furore maakten, speelden er muziek uit operettes. De mars "Berliner Luft" was toen een wereldhit. Populair waren ook de zigeunerorkestjes.Homoseksuele mannen zochten hun seksleven vooral op straat, bij urinoirs en in parken. Het echte uitgaansleven was alleen weggelegd voor de rijkere nichten en potten.Bar The Empire op nr. 17 werd vooral bezocht door de wat dandyachtige oudere chique homo's. De bar wordt voor het eerst vermeld in 1911, toen hoofdinspecteur van politie Chr. Batelt de agenten-in-opleiding van bureau Warmoesstraat meedeelde dat "in die "mannensociëteit” ook minderjarigen schenen te komen en wilde weten hoe het er daar aan toe ging. Vervolgens ging een rechercheur er poolshoogte nemen.
Het bleek "een sjieke boel, alles eerste klas, de prijzen ook". Minderjarigen trof hij er niet aan, alleen oudere mannen. Volgens de portier waren er ook enkele aparte vertrekken waar men kon kaarten of schaken. In sommige donkere hoekjes gebeurde er echter meer.  Begin jaren dertig heette het café Maxim en later Bob's-Bar Bodega. Klanten noemden het café echter steevast naar de exploitant. Van 1928 t/m 1932 was dat ex-hoerenmadam Hermina/Mimi/Mi Lauffer. Op 15 september 1932 deed de politie er een grootscheepse inval, waarbij alle 61 bezoekers met politiewagens naar het hoofdbureau werden afgevoerd. Er konden geen zedendelicten geconstateerd worden, wel waren er drie minderjarigen: een jongen van 20 en twee meisjes van 17 en 20. Mogelijk als gevolg van deze politie-inval verkochten de eigenaars de bar in 1933 aan ene Piront, die de politie had beloofd om geen homoseksuelen in zijn zaak toe te laten. Het café aan de Nes had ondertussen alweer een nieuwe exploitant dat ook weer werd  bezocht door oudere homo's. In januari 1937 deed de zedenpolitie er opnieuw een inval. Tegenwoordig is het pand van het vroegere café onderdeel van het naastgelegen Rho Hotel.
Na de oorlog veranderde niet alleen het uitgaansleven, ook de homo's zelf waren veranderd. De nichten van weleer, precieuze en verwijfde dandy's die zich opmaakten en geilden op gewone volksjongens, vormden een verdwijnende soort, net als de stevige potten die jenever zopen en achter de normale meisjes aanzaten.Nes Amsterdam