Alex Bakker (1968)Alex Bakker (1968) is historicus. Hij werkt als tekstschrijver, redacteur en researcher voor documentaires en woont in Amsterdam en Berlijn.


Hij schreef het boek Transgender in Nederland - Een buitengewone geschiedenis (2018), het eerste boek over de geschiedenis van transgenders in Nederland van de laatste zestig jaar : de eerste pioniers, de medische zorg, de eerste operaties, de artsen die daarbij betrokken waren, de zorg, de reacties in de media, de juridische aspecten en de emancipatie.
Transgenders werden aanvankelijk vaak gezien als psychisch gestoord. Het moest wel een waan zijn, oordeelde De Gezondheidsraad in de jaren zestig. Danseres in het buitenland of prostituee op de wallen. Dat leken de opties voor transvrouwen. Zoals transgenderpionier Aa´cha Bergamin die op de cover van het boek staat, overleden in 2014. De arts Otto de Vaal, kwam in 1968 in contact kwam met transseksualiteit en is van grote betekenis geweest. Hij hield speciale spreekuren, schreef hormonen voor en werd voor veel transgenders een vertrouwenspersoon. De Vaal stond aan de wieg van de transgenderzorg die vanaf eind jaren zeventig werd verankerd in het (gereformeerde) VU-ziekenhuis, vanuit een soort van christelijke compassie. Dankzij artsen zoals hij werd Nederland voorloper en gidsland. Bakker beschrijft hoe de beeldvorming over transgenders heel langzaam veranderde in de jaren zeventig dankzij de positieve media-aandacht en de inzet van de door de NVSH in 1970 opgerichte zelfhulpgroep T&T (Travestie en Transseksualiteit), Humanitas, TNN en Transvisie. Lag voorheen de nadruk op de zware weg en het onzekere resultaat, nu  gaat het veel meer over de goede dingen, de zoektocht naar geluk. De werkpositie van transgenders laat echter nog veel te wensen over en bestaan er nog veel vooroordelen.
Alex Bakker is zelf een transman: geboren als dochter in een protestants gezin in Drenthe. Hij groeide op in een lichaam dat niet klopte en een omgeving die hem behandelde als meisje. Maar een meisje, een vrouw heeft hij nooit willen zijn. Op zijn achtentwintigste veranderde hij van geslacht. Een nieuw begin, in het juiste lichaam. Alles wat herinnerde aan zijn oude leven letterlijk stopte hij in dozen, om die nooit meer open te doen. Ruim vijftien jaar later verzamelde hij de moed om zijn jeugd onder ogen te zien en schreef hij zijn levensgeschiedenis in Mijn valse verleden - Het autobiografiche verhaal van een man geboren als meisje (2014)


In 2016 maakte Alex Bakker de documentaire Transit Havana (documentaire) over Cubaanse transgenders die hun geluk proberen te vinden te midden van intolerantie, armoede en prostitutie.